GDPR modenhetsanalyse

Har du bare så vidt begynt med GDPR og ikke er trygg på hvordan du kommer igang rett, eller er du ferdig med endringer og trenger en trygghet for at du har gjort alt rett?  For å navigere dit du vil må du først identifisere din nåværende situasjon. Vi starter prosessen med en økt hvor vi identifiserer hvilke ressurser som skal involveres. Deretter samler vi informasjon om din bedrift, kartlegger det som er nødvendig for å bygge en fullstendig og detaljert oversikt over dagens situasjon. Vi gir deg en modenhetsanalyse delt opp i 4 fokusområder og identifiserer hva dine styrker og svakheter er. Denne rapporten kan være et hjelpemiddel til å komme korrekt igang eller en bekreftelse på at man gjør ting rett. 

Map your course