KYC Portal

KYC Portal er bransjens kanskje mest avanserte plattform for due-diligence av dine kunder samt anti-hvitvasking. Gjennom avanserte innsamlingsprosesser, og oppslag i registre i tillegg til funksjoner for ansiktsgjenkjenning, sporing og loggføring, sentraliserer og forenkler verktøyet din etterlevelse av f.eks anti-hvitvaskingsloven.

 

KYC Portal reduserer kostnader, forenkler og minimerer antall kontaktpunkter og total varighet av kontakten du har med registrerte. Målinger gjort viser en økt effektivitet med over 60% gjennom hele verdikjeden.

KYC Skjerm.PNG
Skjermbilde kyc 2.PNG

Full kontroll

KYCP tar gjetting og fragmentert oppgavedelegasjon ut av due diligence og samsvarsprosessene dine. Bygg egne programmer for risikovurdering som inkluderer ubegrensede og egendefinerte enhetstyper med tilknyttede krav om f.eks: dokumentasjon, informasjonsfelt, spørreskjemaer for kunde/klient, intervjuformater m.m. Prosesseringssystemet er sjekklistebasert og oversiktlig og sikrer at ingenting blir glemt.

Verifisere enheter, godkjenne søknader og følg prosessen i et svært visuelt grensesnitt. Godkjenning eller avvisning er basert på kravparametere satt v.s data presentert og dette gjør at KYC automatisk gir risiko scoring og anbefalinger i forbindelse med søknader.

Du kan også revidere enhver dataregistrering i alle deler av prosessen og etterfølgende endringer og bedømminger, samt mulighet for tilsvarende revisjon av innspillinger gjort av den innebygde video konferanse og intervju funksjonaliteten. Alle rå-filer er digital kodet og dekket av «blanket SSL security».

Se en kort introduksjonsvideo under