Våre produkter, din trygghet!

Alle våre produkter har blitt valgt for å adressere utfordringer med sikkerhet,  risiko, compliance, GDPR og virksomhetsstyring. Vi tilbyr verktøy som gir deg trygghet. Hvert produkt har en uovertruffen funksjonalitet og håndterer spesifikke behov organisasjoner har. Les mer om produktene under.

Absolutt trygghet

jazz-networks-120-blue.png
Real-time-action.gif

Jazz Networks er en cyber-security plattform som benytter AI/brukeranalyse(UBA) og maskin-læring. Den forebygger, oppdager og responderer ved hjelp av prekonfigurerte policyer/regler for å håndtere kjente og ukjente trusler. Plattformen lærer og forstår brukerens adferdsmønster og sikrer at avvik håndteres raskt og sikkert. Se hvordan

GDPR Auto Logo.png
GDPRA8.png
GDPRA11.png

GDPR Auto er et produkt som letter oppgavene med å forvalte personlig data bedriften har. Verktøyet gir god oversikt over hvor opplysningene befinner seg, type data, behandlingsgrunnlag, tidsbegrensninger, m.m. Den ansvarlige kan tildele roller og oppgaver og innsynsbegjæringer av ulike typer håndteres med letthet. Les mer

KYC logo.png
KYCPortal.PNG

KYC Portal er bransjens kanskje mest avanserte plattform for kunde due-diligence og anti-hvitvasking. Gjennom avanserte innsamlingsprosesser, og oppslag i registre samt  ansiktsgjennkjenningsteknologi og loggføring, sentraliserer og forenkler verktøyet din etterlevelse av f.eks anti-hvitvaskingsloven. KYC Portal reduserer kostnader, forenkler og minimerer antall kontaktpunkter og total varighet av kontakten. Målinger gjort viser en økt effektivitet med over 60% gjennom hele verdikjeden. Les mer

Datafinder.png
Datafinder-pic.png

DataFinder er et avansert program for å finne ustrukturerte data. DataFinder hjelper deg med å finne personlige data for å tilfredsstille krav til innsyn i- og flytting av dataene du lagrer (GDPR).
Data kan for eksempel lagres på SharePoint, OneDrive, Fileshares - FTP, Dropbox, GoogleDrive og mer.
Dette er verktøyet for ansatte i HR, Service Desk, IT Security  og alle andre som jobber med personopplysninger og GDPR. Les mer