GDPR opplæring

GDPR inneholder mange krav til hvordan du samler inn, lagrer og bruker personlig informasjon. Dette betyr ikke bare hvordan du identifiserer og sikrer personlige data i systemene, men også hvordan du tilpasser nye krav til gjennomsiktighet, hvordan du registrerer og rapporterer personlige data brudd, og hvordan du kurser personvernansvarlige og andre ansatte. Det er viktig at lederskapet er klar over hvordan den nye loven vil påvirke deres virksomhet, at de er utstyrt til å ta de riktige beslutninger og investeringer. Gjennom vår GDPR opplæring vil vi gå gjennom kravene, endringene, potensielle farer, konsekvenser og fordeler GDPR har. Du kan booke oss ved å sende en e-post til info@paratumconsulting.com

GDPR- A C-level imperative