Noen av de vanligste sikkerhets-feilene som gjøres i bedrifter i dag

Tablet Outline
Hackpic.PNG

Å gjøre utilsiktet feil, er noe alle gjør. For bedrifter med store verdier kan feil bruk av data, feil håndtering av e-poster, vedlegg eller filer man ikke er sikker på hva inneholder, få store konsekvenser. I tillegg er selskaper med store verdier også mer utsatt for phishing og hacking av ymse slag. I henhold til trendrapporten til Amy West, presentert på South by Southwest, er det økende bruk av phishing, innsideangrep, biometrisk hacking og andre sofistikerte former for inntrengsforsøk. Microsoft i sin rapport fra 2017, viser at det tar i snitt 278 dager fra en inntrenger har tilgang til dine data til han blir oppdaget. Så hva er det vi gjør feil, og hvordan er innsiden i din bedrift? 

Her er noen av de vanligste feilene vi gjør:

1.

Utilsiktet sender vi konfidensiell informasjon eller dokumenter til feil mottaker. Navn eller e-postadresser likner på den vi skulle sende til, eller man valgte feil i forbifarten . Å hele tiden vite hva som er konfidensielt kan også by på utfordringer.

2. Kobler til dårlig beskyttede trådløse nettverk. Et trådløst nettverk må beskyttes slik at uvedkommende ikke får tilgang til å koble seg på. Har du slått av automatisk tilkobling til nettet på kjøpesenteret, flyplassen osv?

3. Tenkt deg godt om før du logger på åpne nettverk. Det er lett for en svindler å hente ut ditt passord og/eller sensitiv informasjon når du har koblet deg på åpne trådløse nett.

4. Mobil, laptop eller nettbrettet brukes privat så vel som på jobb. Vi har lav terskel for å installere nye applikasjoner og programvarer, og vi glemmer å passordbeskytte de.

5. Nedlasting eller klikk på skadelige vedlegg i en e-post eller en kobling på en webside. Vet du egentlig hva du klikket på? Kan det være et forsøk på phishing? Ta testen her.

6. Det benyttes gammel programvare eller man har eldre versjoner av programmene installert på våre enheter.

7. Det benyttes mange program/applikasjoner vi må logge inn i, og for å slippe å huske for mange passord, bruker ofte enkle, eller de samme passordene over alt. 

Test om ditt passord er sterkt nok her